Publikationer på svenska, illustratör och författare

Guldlock och de tre björnarna, SIH Läromedel, folksaga, akvareller till flanosaga, ca 12 st, 1988/2008
Vargen och de sju killingarna, SIH Läromedel, folksaga ” 1989, omtr. 2008
Gumman och bocken, SIH Läromedel, folksaga ” 1990, omtr. 2008
Koka sopp på en spik, SIH Läromedel, folksaga ” 1991, omtr. 2008
Rödluvan och vargen, SIH Läromedel, folksaga ” 1991, omtr. 2008
Bulleribasius, SIH Läromedel, folksaga ” 1991
Herr Gurka och hans kamrater, SIH Läromedel, Helsing, akvareller, ca 10 st, 1992, omtryck 2008
Gluffgrytan SIH Läromedel, folksaga ” 1992, omtr. 2010
Tidsramsor och räknetramsor, SIH Läromedel, trad. akvareller, 1992, omtr. 2008
Inför valet, SIH Läromedel, Forsman/Nylander, häfte, omslag, tuschill. 1990,
Tid och tidsuppfattning, SIH Läromedel, Eriksson/Lindström, häfte, omslag, tuschill. 1990
Sångbok med teckenstöd, SIH Läromedel, Egard, omslag, 6 bilder helsida, 29 tuschill. 1990
Medveten rörelseträning, SIH Läromedel, Barvik, Mårtensson, tuschill, 22 st 1991
Arbetslivsorientering, SIH Läromedel, Yltéus, 3 st A4-häften, summa 18 tuschill. 1992
I Sverige nu för tiden, SIH Läromedel, Forsman, Nylander, tuschill. 1992
Hör på mig!, SIH Läromedel, Andersson, Eriksson m.fl. omslag, tuschill. 1992
Hjälp mig höra, SIH Läromedel, Andersson, Johansson m.fl., små tuschill. 1992
ABC-sagor, 28 st SIH Läromedel, Skåreus ca 205 st A5-ill. tusch 1993, omtr. 1995
Daggmasken, SIH Läromedel, Skåreus, omslag, 15 tuschill. 1993
Hälsosamma idéer, SIH Läromedel, Staflund, omslag, 10 vinjettbilder, 1 helsida, 1993
Lyftet, SIH Läromedel, Jonson, Söderman, omslag, vinjett 1993
Öppna sinnena med slöjd, SIH Läromedel, Eriksson, Hansson m.fl., omslag, 39 tuschill. 1993
Eriks mamma dör, SIH Läromedel, Näslund, omslag, 8 akvareller, 1994
Min Masklåda, elevh.+lärarh., SIH Läromedel, Skåreus, omslag, 4 anfanger, 27 tuschill. 1994
Skatan, SIH Läromedel, Skåreus, omslag samt 17 akvareller 1994
För min egen del: 9 st SIH Läromedel, Forsman, omslag, ca 55 st tuschill. 1994
Tor och Rut, del 1-6, SIH Läromedel, Lundahl, Robinsson, omslag, 36 akvareller 1994
Min Blå Bok, SIH Läromedel, Rudin, omslag, 10 enkla helsides tuschill. 1994
Min Röda Bok, SIH Läromedel, Rudin, ” 1994
Min Vän är Död, LL-Förlaget, Skåreus, 13 akvareller 1994
Bilder under året, SIH Läromedel, 12 akvareller 1995
Dikter under året, SIH Läromedel, Olsson, omslag, 12 akv. 1995
Myran, SIH Läromedel, Skåreus, omslag, 14 tuschill. 1995
Lille Petter Johan, SIH Läromedel, Nylander-Widz, Skåreus, 6 akv, 10 tuschill. 1995
Beröring, SIH Läromedel, Ekengren-Hjerpe, omslag, 15 vinjettbilder 1995
Charge syndrom, SIH Läromedel, Holmqvist-Äng, omslag, 12 tuschb., 8 akv. 1996
Silvernyckeln, SIH Läromedel, Johansson, 12 akvareller, 1996
Biet, SIH Läromedel, Skåreus, omslag, 11 tuschbilder 1996
Lek med material, Runa Förlag, Trageton, omslag, 19 tuschill. 1996
Aktiv inlärning, SIH Läromedel, Hellkvist, Sundin, omslag, ca 15 tuschill. 1996
Boken om Human Dynamics, Runa Förlag, Seagal, Horne, 8 vinjettbilder, 1997
I sinnenas värld - hörsel, SIH Läromedel, Johansson m. fl., omslag ca 14 tuschill. 1997
I sinnenas värld - lukt och smak, SIH Läromedel, Dannert, ” 1997
Musik- en väg till utveckling, SIH Läromedel, Lindström, 17 tuschbilder, 1997
I sinnenas värld - känsel, SIH Läromedel, Hagander, Moback, omslag, ca 18 tuschill. 1997
I sinnenas värld - syn, SIH Läromedel, Sahle´n, Berglund, omslag, ca 18 tuschill. 1997
De röda trosorna, SIH Läromedel, Holmberg, omslag, 16 akvareller, 1997
Love och Annabell, SIH Läromedel, Kral, omslag, 14 akvareller, 1997
 
Jorden hon älskade, Ord och visor förlag, Thunqvist, omslag, 1998
I sinnenas värld - rörelse, kroppsuppfattning, SIH Läromedel, Feldtman, omslag, 18 tuschill. 1998
Två berättelser om Love, SIH Läromedel, Kral, omslag, 15 akvareller, 1998
Mina bilderböcker, 10 stycken SIH Läromedel, 5 akvareller/ bok = 50 bilder, 1998
Sköldpaddans sång, Runa förlag, Bjorkvold, vinjettbilder 1998
Målprogram - en tankemodell, SIH Läromedel, Lindén Hedlund, omslag, 10 vinjettbilder 1998
Lotta mobbas, SIH Läromedel, Näslund, 10 tuschlaveringar 1998
Det fördoldas ögonlock, Ord & Visor förlag, Lindström, omslag, 1998
Från sak till bild, SIH Läromedel, omslag, 4 färgbilder, 1999
Tankar för en kopp kaffe, Ord & Visor förlag, Jändel, omslag, 1999
Flammande höst, Ord & Visor förlag, Halvorsen-Kåven, omslag, 2000
Räknerim 1–5, SIH Läromedel, Skåreus, 33 tuschillustrationer, omslag, 2000
Räknerim 6–0, SIH Läromedel, Skåreus, 31 tuschillustrationer, omslag, 2000
Berättelser i förvandling, Karlstad universitet, red. Bergvall m.fl., omslag, 2000
Okuvlighetens barn, Ord & Visor förlag, Halvorsen-Kåven, omslag, 2000
Jag vill läsa, Specialpedagogiska institutet, Eriksson, 12 bilder, omslag, 2001, omtryck 2009
Malin och Sjungaren, Ord & Visor förlag, Burén, omslag, 2002
En kulturskola för alla, Myndigheten för skolutveckling, Marner, Örtegren, omslag, 2004
Reflekterande forskarhandledning, Studentlitteratur, Appel, Bergenheim, omslag, 2005
Forskningsarbete pågår, Fakulteten för lärarutbildning, red. P-O Erixon, omslag, 2005
Möten och Medieringar, Fakulteten för lärarutbildning, Marner, omslag, 2005
 
Grafisk form och bildomslag till läromedelskataloger, SIH Läromedel:
Alternativa Läromedel 1994 + 1997,
Educational materials for pupils with special needs, 1994 + 1996
Educational materials for pupils with special needs, 2002
Läromedelskatalog SIH Läromedel, 1999, 2000, 2001,
Samlad läromedelskatalog, Specialpedagogiska institutet, 2002
Grafisk form:
Tidskrift för litteraturvetenskap, Insti. för kultur- och medievet., Umeå univers, 6 omslag 2008
Tidskriften Hemslöjden, trasdockan Lilli, uppslag, sammanlagt 12 nummer 1998-99, tuschteckningar ca 8st/nr = ca 96 st
 
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, grafisk form, omslag, 2000
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, illustrationer i nummer 2–3, 4 2000, nr 3 2001, nr 1–2 2002, nr 2 2003, nr 1 2004, nr 1–2 2005 collage/fotografier/teckningar ca 6-8 st per nr = ca 50 bilder
 
Logotyp, Sävar kommundelsnämnd, 1993
Logotyp, Postrodden Holmön - Björköby, 1996
Logotyp, Ö-miljö Holmön, 1997
Logotyp företaget punktR, 2001
 
6 datorprogram för barn med rörelsehinder och /eller utvecklingsstörning, träningsprogram,
”helskärmsanimeringar” 10 - 30 små historier/program, titel:
titta-trycka-lyssna , SIH Läromedel, 1992
leksaksaffären, SIH Läromedel, 1993
disco, SIH Läromedel, 1994
jojje, Datorteket Umeå / SIH Läromedel, 1995
måla med jojje, Datorteket Umeå / SIH Läromedel, 1996 - 97
små fingrar, Leni Björklund i samarbete med Datorteket Umeå, 2000
 
Affischer, grafisk form samt bild:
Umeå kommun, akvarell A2, 1984
Holmöns Visfestival, akvarell A2, 1994
Konferens ”Past, Present, Future, Umeå univers., 2007
SPETS-projektet, Umeå teaterförening, Riksteatern, Östgörateatern, Umeå univers., 2008
Konferens, Cultural History of Emotions in Premodernity, Umeå univers. 2008
Symposium, Emotioner och skandinaviskt genus?, Challenging Gender, Umeå univers., 2008
Svenska feminister, Populärvet. föreläsningsserie, Bokcafé Pilgatan/Umeå univers. 2010
Kvinnliga författare, Populärvet. föreläsningsserie, Bokcafé Pilgatan/Umeå univers. 2012
Genusforskare om aktuella samhällsfrågor, Populärvet. föreläsningsserie, ABF, Bokcafé Pilgatan, Umeå univers. 2013
”Vetenskap som arbete”, föreläsning, Umeå univers. 2013
 
Enbart grafisk form:
Konferens, Tidskr. för litteraturvetenskap, Umeå univers., 2010
 
Akademiskt arbete:
Kropp och själv: om att uttrycka, utforska och utvecklas genom bildterapi : dokumentation av en utställning, NRA, Umeå, 2007
Skåreus, Eva, Absent bodies in teachereducation, Present challenges in gender research., S. 88-107, 2007
Skåreus, Eva, Bildskapande som metod att utforska yrkesidentiteter, Gestaltande metoder i universitetspedagogik: bildskapande forumspel / Margareta Erhardsson (red.)., S. 17-28, 2006
Skåreus, Eva, Digitala speglar: föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007
Skåreus, Eva, Frånvarande kroppar på lärarutbildningen, Tema: Bildanalys., S. 89-108, 2009
Skåreus, Eva, Vinn deras hjärtan!: om genus och emotiner i TV-serien "Klass 9A", Tidskrift för genusvetenskap., 2011:2/3, s. 116-143, 2011